Thursday, May 22, 2014

Friday, May 9, 2014

NAKSHATHRANGALUDE KAVITHA
POETRY - YOU TUBE LINK 

 
IVAR ANASWARAR
MAHASAGARAM
PRANAMAM
NAKSHATHRANGALUDE KAVITHA
AVIGNAMASTHU

     
AVIGNAMASTHU


 


IVAR ANASWARAR


NAKSHATHRANGALUDE KAVITHA
 

 


KAIRALEE KAVITHA PURASKARAM 2014 (FIRST PRIZE FOR POEM VISMAYATHUTIPUKAL RECEIVED FROM POET MADHUSUDHAN NAIR AND SHRI PERUMBADAVAM SREEDHARAN)
 KAIRALEE ONAGHASHOM 2014


KAIRALEE KAVITHA PURASKARAM 2013 FIRST PRIZE FOR POEM AGNI RECIEVED FROM POET P K GOPI

(KAVYAASHAMSAKAL, SNEHASHMASAKAL FROM SIR PK GOPI)


VIKAS KAVIYARANGU -