Thursday, March 5, 2015


FEBRUARY 23, 2015
FORTUNATE TO RECEIVE SIR ONV'S BLESSINGS ONCE AGAIN


NAKSHATHRANGALUDE KAVITHA
POETRY - YOU TUBE LINK 

IVAR ANASWARAR
MAHASAGARAM
PRANAMAM
NAKSHATHRANGALUDE KAVITHA
AVIGNAMASTHU

     
AVIGNAMASTHU
IVAR ANASWARAR


NAKSHATHRANGALUDE KAVITHA

 


KAIRALEE KAVITHA PURASKARAM 2014 (FIRST PRIZE FOR POEM VISMAYATHUTIPUKAL RECEIVED FROM POET MADHUSUDHAN NAIR AND SHRI PERUMBADAVAM SREEDHARAN)
 KAIRALEE ONAGHASHOM 2014


KAIRALEE KAVITHA PURASKARAM 2013 FIRST PRIZE FOR POEM AGNI RECIEVED FROM POET P K GOPI

(KAVYAASHAMSAKAL, SNEHASHMASAKAL FROM SIR PK GOPI)


VIKAS KAVIYARANGU -

NJANNANU SITA NJANANU SHTREE

(Poem)

https://www.youtube.com/watch?v=XSdB7TPmuyA