Saturday, June 11, 2011

മഴക്കാലങ്ങൾ

കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ
വീണ്ടും തളിർക്കും
ജന്മാന്തരയോഗമോ
വിരൽതുമ്പിലുണരും
കടുംതുടി
ഇനിയും നിളയുടെ
മണൽതിട്ടയിൽ
പോയ യുഗങ്ങൾ
നീട്ടും താളിയോലകൾ
കാണാം
പണ്ടേ പൊളിഞ്ഞ
കുടീരത്തിൽ ചിതൽതിന്നിടും
സ്നേഹമൊഴിയിൽ പൂക്കും
കാവ്യസർഗങ്ങൾ കാണാം
യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങും
പലേ കാല ഋണങ്ങൾ
പെരുക്കുന്ന
കോട്ടകളുലയ്ക്കുമാ
മനസ്സിൻ നാദം കേൾക്കാം
നിറങ്ങൾവാരിക്കോരിയൊഴുക്കി
പുതുക്കുന്ന
നിളയ്ക്കെന്തിനീയുഗസന്ധ്യകൾ
താഴേയ്ക്കെന്നേ പൊഴിഞ്ഞു
പൂക്കാലങ്ങൾ
മറഞ്ഞു ദൈന്യങ്ങളും..
തണുക്കും മൺപൂക്കളെ
നിങ്ങൾക്കുമുറങ്ങാമെൻ
ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കട്ടെ
മഴക്കാലങ്ങൾ പോലെ

No comments:

Post a Comment