Monday, May 3, 2010

കൈവിരലുകളിലെ
മുറിവുണങ്ങും മുൻപേ
എഴുതാനിരിയ്ക്കുമ്പോൾ
നിന്റെ ശിരസ്സിലെ
മുൾക്കിരീടം കാണുന്നു
അതിലൊഴുകുന്ന വ്യഥയും
എഴുതാനിരിയ്ക്കുമ്പോൾ
അരികിലെ നിഴലുകൾ
പരിവർത്തനതാളുകളിൽ
വിഷമവൃത്തങ്ങൾ രചിയ്ക്കുമ്പോൾ
ഈ ലോകം ഒരു ചെറിയ
ഗോളമായി മുന്നിലുരുളുന്നു.
കൈവിരലുകളിൽ ഭൂമിയുടെ
നനുത്ത സ്പർശം
അതിലൂടെ ഒഴുകുന്നു സമുദ്രം
നിലാവൊഴുകുന്ന സമുദ്രം..

No comments:

Post a Comment