Monday, March 22, 2010

വിധിപർവം
 
ഒരു പുകമറയിൽ നിന്നു
പുറത്തേയ്ക്കു വന്നപ്പോൾ
ചുറ്റുവാതിലുകൾ 
അവർ കൈയേറിയിരുന്നു
ആമുഖങ്ങളിൽ
അവകാശവാദവും
തത്വസംഹിതയുടെ
എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത
മഷിപുരൺട കടലാസ് തുണ്ടുകളും
ഒരോ കാല്പാദത്തിലും
ഭൂമി ചുരുങ്ങി
അവർ ന്യായവാദികൾ....
കല്പനകൾ എഴുതി വിൽക്കുന്ന
കടലാസ് താളുകളിലൂടെ
ഉണർന്ന് വരുന്ന
പ്രവാചകർ
കൈയേറിയ വാതിലുകളിൽ
അഭിമാനിയുടെ നീതിന്യായവിധി
വിധി പർവങ്ങൾ
കറുത്ത മുഖാവരണത്തിൽ
ഒരു തുലാസ്സിൽ
നീതിയെ തൂക്കിലേറ്റി

No comments:

Post a Comment