Monday, March 22, 2010

ഇന്നലെ എന്നിൽ നിന്നും
ഞാനറിയാതെ
ഒരു സമുദ്രം ഉയർന്നു
ആകാശത്തിന്റെ
അതിരുകൾ കൺട സമുദ്രം
ആ സമുദ്രത്തിനു
പൊയ്മുഖങ്ങളില്ലായിരുന്നു
മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ കാപട്യം
തിരകളായി, പൊയ്മുഖങ്ങളിൽ
വന്നുയരുമ്പോൾ
ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകി
ഒരായുഷ്ക്കാലം

No comments:

Post a Comment