Wednesday, July 4, 2012

 മൊഴി
അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾ
ഇതൾവിരിയും
കൽസ്തൂപങ്ങളിലുണരും
ഭൂമിയുടെ അപൂർവസ്വരം

ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലും
സമുദ്രമെഴുതുന്നു
ഹൃദ്സ്പന്ദനലയത്തിലൊരു
സമ്പൂർണ്ണരാഗം

ഊഞ്ഞാൽപ്പടിയിലിരുന്ന്
ഉൽസവകാലകൃതിയെഴുതും
പ്രഭാതത്തിനൊരു ഭാവം

എഴുതിതീരാതെപോയ
ഒരാമുഖക്കുറിപ്പിൽ
പടരും ഇത്തിരി മഷി

താഴിട്ടുപൂട്ടിയ
ചില്ലുകൂടിലിരുന്നു കണ്ട
ലോകത്തിനെത്ര മുഖങ്ങൾ

ജാലകവാതിലിലൊളിപാർക്കും
ഗ്രഹമിഴിയുമായ്  നിൽക്കുമൊരു
സങ്കീർണ്ണഹൃദയത്തിന്
ഔഷധികളാലുണങ്ങാത്ത
മനോവൈകല്യം

ആകാശത്തിലൂടെയൊഴുകിയെത്തിയ
മഴതുള്ളികൾക്കമൃതിൻ
മധുരം..
..

No comments:

Post a Comment