Thursday, January 17, 2013

 മൊഴി

പഴയ പുരാണത്തിലോർമ്മകൾ
തുന്നിക്കൂട്ടിയരികിൽ
നീർത്തും വർത്തമാനകാലമേ
ഞാനെൻ സ്മൃതിയിൽ നിറയ്ക്കേണ്ട
ചില്ലുതുണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ
എഴുതുന്നതുമതേ പോലെയീ
യുഗത്തിന്റെയിരുളിൽതട്ടി 

പലേ ദിനങ്ങൾ മറയുമ്പോൾ,
എഴുതും വിരൽതുമ്പിലോർമ്മകൾ
തണുക്കുമ്പോൾ,
കലഹിച്ചെങ്ങോ യാത്രപോകുന്ന
നീർച്ചോലയിലൊഴുകിപ്പോകും
പഴേ സത്യങ്ങൾ പോലെ
നിറമൊഴിഞ്ഞ പകലിന്റെ
ഗോപുരമുകളിലായ്
പകുതി താഴ്ന്നുപോയ
പതാകപോലെ രാജ്യം...


 

ഗ്രഹദൈന്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
കാവ്യങ്ങൾ സ്പ്ന്ദിക്കു
മ്പോൾ
മിഴിയിൽ തുളുമ്പിയ
കണ്ണുനീർപോലും മാഞ്ഞു..
ഓർമ്മകളൂഞ്ഞാൽതുമ്പിൽ
കെട്ടിയിട്ടുലയ്ക്കുമാ ലോകത്തിൻ
നിടിലത്തിൽ മങ്ങുന്നു ത്രിനേത്രങ്ങൾ
രുദ്രാക്ഷമുടഞ്ഞൊരു സന്ധ്യയിൽ
പ്രദോഷത്തിനക്ഷരം സ്പന്ദിക്കുന്ന
ദീപസഞ്ചയങ്ങളിൽ
മറക്കാനിനിയേതു ദിനത്തിനോർമ്മ??
പണ്ടേയുടച്ചുതീർത്തു കുലം
പലതുമാരൂഢത്തിൽ
......No comments:

Post a Comment