Thursday, September 8, 2011

എഴുതാതെമറഞ്ഞൊരക്ഷരത്തിൽ
എഴുതാതെമറഞ്ഞൊരക്ഷരത്തിൽ
നിന്നുവളർന്നു ലോകം....
അതിനരികിലോ ചരിയും ഗോപുരങ്ങൾ
നീരൊഴുക്കിനരികിലൂടെ
നടന്ന് ശിലായുഗമുരസിമൂർച്ചയേറ്റിയ
കൽച്ചീളിൽതട്ടിമുറിഞ്ഞ 
നിമിഷങ്ങൾ കുടഞ്ഞിട്ട
ഒരു കുടം ദൈന്യം 
മഴയിലൊഴുകിയെന്നേ മാഞ്ഞു....
നീർച്ചാലുകൾക്കരികിൽ
വക്കുപൊട്ടിയ സ്ഫടികകൂടുകൾക്കരികിൽ
ഒരോ ദിനവും പകർപ്പുകടലാസുകളിൽ
പമ്പരമെന്നപോൽ 
ലോകത്തെ തിരിക്കുമ്പോൾ
ഋതുക്കളുടെ ചില്ലയിൽ 
നിന്നടർന്നുവീണൊരു 
തളിരിലയിൽ കാണാനായി
ആദികാവ്യത്തിന്റെയൊരുവരി..

No comments:

Post a Comment