Tuesday, September 20, 2011


മഴക്കാലസ്മൃതി...
വെളിപാടുകളുടെ
വിളംബകാലകൃതിയുമായ്
മണ്ണിടിഞ്ഞചതുരങ്ങളിൽ
ഭാഗധേയം തേടിയൊഴുകും
നിസ്സഹായത..
ആകൃതിനഷ്ടമാം
മൺകൂടുകളുടയുമനവധി
വീഥികളിൽ
മുഖം പൂഴ്ത്തിനിൽക്കും
മുദ്രകളിലുറങ്ങും 
മഞ്ഞുപോൽ തണുത്ത
വിപ്ലവപതാകയിലൊഴിഞ്ഞ
വർണം തൊട്ടുണരും
ആധുനികസഞ്ചാരങ്ങളിൽ
നിന്നകന്നകന്നുനീനീങ്ങും
ചക്രവാളം..
പണിയായുധങ്ങളുരച്ചുടച്ചു
വാസ്തുഭംഗിനഷ്ടമായ
കൽക്കൂടുകൾക്കരികിലൂടെ
നടന്നുനീങ്ങിയദിനങ്ങളിലൊരുനാൾ
ആകാശമെഴുതിചേർത്തു
ഹൃദയത്തിനറകളിൽ
ഒരുമഴക്കാലസ്മൃതി....
ഒരു ഗ്രാമസന്ധ്യാവന്ദനഗീതം..

No comments:

Post a Comment