Monday, September 5, 2011


പൂക്കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം
പൂക്കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം
ഋതുക്കൾക്കപ്പുറം
ആകാശമേ കാണുക
ചുറ്റുമതിലുകൾ....
അതിൽ നിറയുമെഴുത്തക്ഷരങ്ങൾ..
തിരികെനടന്നവഴിയിലെല്ലാം
കാവലുണ്ടായിരുന്നു
മുന്നോട്ടുനീങ്ങാനാവാതെ
മുന്നിൽ മതിലുകളും..
ഒരോമതിലിലും ഘടികാരങ്ങൾ 
നിമിഷസൂചിയാലെഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു
കഥകൾ..
കഥയെഴുതും നേരമറിയാതെ
കൈതട്ടിയാവും കടൽശംഖുടഞ്ഞതും
കടലിരമ്പിയതും..
പിന്നെയൊരുസന്ധ്യയിലെ
മഴയിൽ ചുറ്റുമതിലുകളിടിയും നേരം
കാണാനായി ലോകത്തെ
മതിലുകളിൽ തട്ടിയുടഞ്ഞാകൃതി
നഷ്ടമായൊരു
മൺപാത്രം പോലെ...

No comments:

Post a Comment