Sunday, March 13, 2011

കടലെന്തേയിങ്ങനെ

കടലെന്തേയിങ്ങനെ
സൂരോദയം സൂക്ഷിക്കും
രാജ്യത്തിൻ തീരങ്ങളുലയുന്നുവല്ലോ
കിരീടങ്ങളിൽ നിന്നടരുന്നുവല്ലോ
രത്നങ്ങൾ
ആൾക്കൂട്ടത്തിനാകുലതയ്ക്കരികിലെ
ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണതാളത്തിനക്ഷരകാലം
തെറ്റുന്നുവല്ലോ
ഒഴുകിമായുന്നുവല്ലോ
മനുഷ്യസൃഷ്ടികൾ,
ഗോപുരങ്ങൾ, മഹായാനങ്ങൾ
കൈവിരൽതുമ്പിലുമൊഴുകുന്നുവോ
മറ്റൊരു കടൽ
മിഴിയിലൊഴുകുന്നതിപ്പോൾ
നിസംഗതയുടെ മുത്തുകൾ
കാഴ്ച്ചകളനേകം കണ്ട്
കണ്ണീരിനുറവയെന്നേവറ്റിയിരിക്കുന്നു
കടലിനരികിലെ ദ്വീപുകളുലയുന്നുവല്ലോ
ഊർജ്ജത്തിനുറവകളിൽ
തീയാളുന്നുവല്ലോ
കടലെന്തേയിങ്ങനെ???
ഭൂമിയെന്തേയിങ്ങിനെ??

No comments:

Post a Comment