Monday, March 28, 2011

ശരത്ക്കാലവർണ്ണത്തിൽ  വിരൽ തൊട്ടെഴുതിയാൽ

അതൊരു നീണ്ടുനീണ്ടുപോയസർഗം
മഹാകാവ്യമൊന്നുമായിരുന്നില്ല
കുറെ തർജ്ജിമകൾ
അവിടെയുമിവിടെയും തെന്നി
നീറ്റലു വീണ കുറെ വരികൾ
അതിനുമറുപടിയേകേണ്ടതില്ല
ശരത്ക്കാലവർണ്ണത്തിൽ
വിരൽ തൊട്ടെഴുതിയാൽ
അതിനുമറുപടിയാവും
പക്ഷെ
മറുപടിയെഴുതേണ്ടതില്ല
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും
പലമുഖവുമായൊഴുകും
പുഴയെയോർത്തൊരു കടൽ
വ്യസനിക്കാറില്ലല്ലോ....

No comments:

Post a Comment