Sunday, January 23, 2011

മഞ്ഞുകാലക്കുളിർ പോലെ

പ്രണയത്തിനിപ്പോൾ
മഞ്ഞുകാലപ്പുലരിയുടെ
തണുപ്പ്...

രക്തവർണമൊഴുകി
ഭംഗിഹീനമായ കടലാസുകളിൽ
മഞ്ഞുതൂവിയൊഴുകുന്നു ശിശിരം..
ചുവപ്പിനരികിലെപ്പോഴും
പതിയിരിക്കുന്ന
ഒരപകടമുന്നറിയിപ്പുണ്ടാകും
ചുമപ്പും പുതച്ചിറങ്ങിപ്പോയ
ഒരു പ്രണയം നാൽക്കവലയിൽ
വിലകുറഞ്ഞ പ്രദർശനശാലകളിൽ
പാവക്കൂത്ത് നടത്തുകയാണിപ്പോൾ....

നനുത്ത ഹേമന്തത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ
മഞ്ഞു തൂവിയ കവിതയുടെ
പ്രണയം എന്നെ ചുറ്റുന്നു
മഞ്ഞുകാലക്കുളിർ പോലെ...

No comments:

Post a Comment