Wednesday, June 9, 2010

തുള്ളിതുള്ളിപെയ്യുന്ന മഴ
മഴയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ
അകലെ പർവതമുകളിൽനിന്നും
മഴയിൽ നിന്ന് ജീവനുൾക്കൊണ്ട
നീർച്ചാലിലൂടെ
കുറെ മണ്ണൊഴുകിപ്പോകുന്നതു കണ്ടു
അതു നോക്കി കുറെയാളുകൾ പറഞ്ഞു
ഭൂമിയൊഴുകിപ്പോകുന്നു
അവരിന്നലെ പറഞ്ഞു
സമുദ്രം കീഴടക്കി എന്ന്
അതവർ കണ്ട
പകൽക്കിനാവായിരുന്നു
മഴതുള്ളിതുള്ളി പെയ്യുമ്പോൾ
പകൽക്കിനാവിനെ സത്യമാക്കാൻ
അഗ്നികുണ്ഡമൊരുക്കി
തപസ്സ് ചെയ്യുന്നവർ

No comments:

Post a Comment