Thursday, October 7, 2010

കൈമുദ്രകൾ

കൈമുദ്രകൾ

അവരെല്ലാം പണ്ടുപണ്ടേയുള്ളവർ
വളരെ മുന്നേയെത്തി 
കൈമുദ്രയേകിയോർ
പണ്ടുപണ്ടേയുള്ളവർ....
കൈകളിലാദ്യം
മധുരക്കട്ടികൾ
നറും വെണ്ണപോലെ...
പിന്നിൽ നിന്നു വന്നു
കൽച്ചീളുകൾ
കൽച്ചീളുകൾ വീണാദ്യം മുറിഞ്ഞു
കൃഷ്ണതുളസി
കടമ്പിൻപൂവുകൾ
ഭൂഹൃദയം....
കൽച്ചീളുകളിൽ
കാരുണ്യമൊഴുകിയില്ല
അതിലുണർന്നത്
ആധികാരികമുദ്രകൾ
കൽച്ചീളുകളൊന്നായ്
ഭൂമി തിരികെയേകി
അതിലും കാരുണ്യമൊഴുകിയില്ല
നറും വെണ്ണയിൽ നിന്ന്
കൽച്ചീളുകളിൽ മുറിഞ്ഞ ലിപികൾ
അതിനിടയിൽ കൽച്ചീളുകൾ
വെണ്ണയിൽ മൂടീയ
മനസ്സിനെയും ഭൂമി കണ്ടു
അവരെല്ലാം പണ്ടുപണ്ടേയുള്ളവർ
ആധികാരികമുദ്രകൾ....
എന്റെയരികിലെ
ചെറിയ ഭൂമിയുടെ കൈമുദ്രകൾ
ഒരോടക്കുഴലിലായിരുന്നു
അന്നും ഇന്നും.......

No comments:

Post a Comment