Monday, October 4, 2010

കൃഷ്ണതുളസികൾ

കൃഷ്ണാ!!
നീയെനിക്ക് പാഞ്ചജന്യം തരിക
അതിൽ ഞാൻ കടലിന്റെ
കവിത തേടും
ഒരു കുരുക്കുമായ്
നീർമരുതുകൾ തേടി നടന്നു നീ
എന്റെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും
നീർമരുതുകൾ
ഉലൂഖലവുമായ്
നീയാമരുതുകളിലൂടെ
മെല്ലെ നടക്കുക
എന്റെ വാക്കുകളിൽ
കടമ്പിൻപൂവിലെ
അമൃതുണരട്ടെ
കൃഷ്ണതുളസികൾ പൂത്തുലയട്ടെ

No comments:

Post a Comment