Tuesday, May 31, 2011

ഹൃദ്സ്പന്ദനങ്ങൾ

മിഴിയിലോ മൊഴിയിലോ
നീലമേഘം പൂക്കുമൊരുപകൽ
തുമ്പിലോ മാഞ്ഞതീ ശംഖുകൾ
കുടിലിലെ ദൈന്യം പുകയ്ക്കുമാ
ചിമ്മിനിതിരികളിൽ മായും
പ്രകാശമേ, ചിതൽതിന്ന
കുടികളിൽ പുണ്യം പകുത്തെടുക്കും
മൃത്യഗദകളിൽ നീയെന്നു ദീപമാകും
കുയിലിന്റെ പാട്ടുകൾക്കരികിലോ
നിഴൽവീണ പുഴയിലോ
നേരിന്റെ ഗതിയിതൾച്ചില്ലകൾ
മുറിവുകൾ താണ്ടിയൊരാൽമരക്കൂട്ടിൽ
നിന്നിനിയെന്നുവീണ്ടും പുനർജനിയ്ക്കും
കടലുകൾ പാടുമീതുടിയിലോ
തുമ്പകൾ മിഴിയിലെ ബാഷ്പം
തുടച്ചുനീക്കും വ്യോമനിറവിലോ
വേരറ്റ സ്മൃതിയിലോ
ഭൂരാഗശ്രുതിയിലോ
ഞാൻ നെയ്യുമെന്റെ സർഗങ്ങളെ
ചിറകുകൾക്കുള്ളിലെ കാവ്യമേ
നീയെന്റ സ്മൃതിയിലൊരുതന്ത്രിയിൽ
സ്വരഗണങ്ങൾ ചേർത്തു
പണിതാലുമൊരു ദേവരാഗം

No comments:

Post a Comment