Saturday, August 13, 2011

നക്ഷത്രസന്ധ്യയും കടന്നൊരു 
പ്രഭാതമുണരും നേരം
പ്രപഞ്ചമുറങ്ങിയ 
നാദതന്ത്രിയിൽ
മാഞ്ഞുപോയതൊരുസ്വരം...
ഉടഞ്ഞുതകർന്ന ഗോപുരമുകളിൽ
നിന്നൊഴുകിമാഞ്ഞൊരു
വീണയിലുടക്കിവിരൽതുമ്പിൽ
നിന്നിറ്റുവീണൊരുമൺതരി...
പെയ്തൊഴിയും മഴയിലുണരും
അനുസ്വരങ്ങൾ...
മണൽതിട്ടിൽ മങ്ങും
വൈദ്യുതദീപങ്ങൾ....
കനൽപോലെമിന്നും 
കനകാംബരവർണം.....
മൃദുവാം സ്വരങ്ങളിലാലാപനം...
അതിനിടയിൽ
സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തൂലികമാറ്റും
സമുദ്രതീരങ്ങളിൽ
പദയാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു
തണുത്ത വിപ്ലവം..
നക്ഷത്രസന്ധ്യയും കടന്നൊരു
പ്രഭാതമുണരും നേരം
ഏതുപതാകയണിയും
അസ്വതന്ത്രസ്വാതന്ത്ര്യം..

No comments:

Post a Comment