Wednesday, August 17, 2011

ആകാശഗംഗയൊഴുകും വഴിയിൽ
അകലെയാകാശമെഴുതുന്നു
ഭൂമിഗീതം...
കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലുമാകാശമേ
പദമേറ്റിനീങ്ങും മെഴുതിരിയാത്രകൾ
അരികിൽ ലോകമൊരു ശംഖിൻ
മാറ്റൊലിയായൊഴുകുന്നു..
കൈലിറ്റുവീഴും മഴതുള്ളികളെ
ഹൃദയസമുദ്രത്തിൽ
തുടിയിട്ടൊഴുകിയാലും....
സ്വനഗ്രാഹിയിലേക്കൊരു
പരുത്തിമുൾച്ചെടിപൂവിറുത്തിടും
ദുർഗ്രാഹ്യമാം മടുപ്പിക്കും
നിർദയത്വത്തെ മറന്ന്
സമുദ്രസംഗീതം കേട്ടുറങ്ങാമിനി..
ആകാശഗംഗയൊഴുകും വഴിയിൽ
നക്ഷത്രങ്ങളെ കാവലായിരുന്നാലും...

No comments:

Post a Comment