Wednesday, August 24, 2011


ഏതുമർമ്മരമാണുയരുമലയിൽ??

ഒരരികിലലയേറും സമുദ്രം...
നിശബ്ദമാം ചക്രവാളമതിനരികിൽ
മണൽപ്പൊട്ടുകളിലൊഴുകി
മായുമവ്യക്തമാം മുദ്രകളേറ്റിനിൽക്കും
തീരമേ!
ഏതുമർമ്മരമാണുയരുമലയിൽ...
മുനമ്പിലൊരു
ദശാവതാരകഥയെഴുതും
നൃത്യരൂപം..
തണുപ്പാർന്ന കൽശിലകൾക്കരികിൽ
ക്ഷീരസാഗരമുറങ്ങുമറകൾ..
എവിടെയാണക്ഷരകാലമിടറിയത്
ഒരുവരിക്കവിതയിലോ,
മേഘതുടിയിലോ?
ഒഴുകും സമുദ്രമേ
ഓർമ്മയുടെ ശംഖുമൊളിക്കുക
ആഴക്കടലിൽ...
നേരിയതുചുറ്റിയെത്തും
പ്രഭാതത്തിനരികിലീറനണിഞ്ഞ
പുൽനാമ്പിലുറങ്ങുന്നുവോ
ഒരു മഴതുള്ളി
ഒരുവരിക്കവിത....

No comments:

Post a Comment