Thursday, December 23, 2010

പുകമഞ്ഞിനിടയിലെ വർണങ്ങൾ

നടന്നു നീങ്ങിയ ഡിസംബറിന്റെ
ധാന്യാഗാരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു
മഞ്ഞുപോലുള്ള മുത്തുകൾ....
വിരലിൽ മൃദുവായിയുരസി
ധനുമാസപ്പുലരിയോടൊപ്പം
കൂട്ടിരുന്നു കുളിരുന്ന തണുപ്പ്
വാതിൽ തഴുതിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്വരം
വീണയുടെ തന്ത്രികളിലുറങ്ങി
അനുവൃത്തങ്ങളെ വലയം ചെയ്ത്
നിമിഷങ്ങൾ നടന്നു..
പുക പോലെ മഞ്ഞുവീണ
ഡിസംബറിന്റെ
തീവ്രപരിചരണശയ്യയിൽ
തളർന്നിരുന്നു ജീവസങ്കടങ്ങൾ
യന്ത്രങ്ങളിലും, വലയങ്ങളിലുമൊതുങ്ങാതെ
ഋതുക്കൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു
ഡിസംബറിന്റെ കൗതുകാലയത്തിൽ
നിറയെ ചുമരെഴുത്തുകൾ
ബാത്തിക് രൂപങ്ങൾ..
നിറപ്പകിട്ടാർന്നവ....
പുകമഞ്ഞിനിടയിലെ വർണങ്ങൾ...

No comments:

Post a Comment