Saturday, December 18, 2010

യന്ത്രങ്ങളിൽ തിരിയുന്ന ലോകം

എഴുതാനും എഴുതി നിറയ്ക്കാനും
എഴുതിയ കഥയുടെ
കഥയില്ലായ്മയിലൊഴുകാനും
ഒഴുകുന്ന ഓളങ്ങളുടെ
ഒഴുക്കിനതിരിടാനും
മതിലുകൾക്കെത്രെയുയരം
കടലുകൾക്കെത്ര വ്യാപ്തി
ഇടയിലെ ലോകമേ
ചുരുങ്ങിയൊതുങ്ങി
യന്ത്രങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളിൽ
തിരിയുക
കല്ലും മുള്ളും മണ്ണും
സുഖവും ദു:ഖവും
രാപ്പകലുകളും, ഋതുക്കളും
ചക്രങ്ങളിൽ തിരിയട്ടെ
പാത്രങ്ങളിലൂറ്റുക
പാനീയം
കയ്പുനീർ
ചില്ലുചഷകങ്ങൾ
നിറയട്ടെ
പിന്നെയതൊരു
തുടർക്കഥയെഴുതുന്ന
തൂലികയിൽ മഷിയായിറ്റുവീഴട്ടെ..

No comments:

Post a Comment