Sunday, December 5, 2010

ഹൃദ്സ്പന്ദനങ്ങൾ

വർണനൂലുകളിൽ
കാലം നെയ്തുപേക്ഷിച്ച
കടുംകെട്ടുകളഴിക്കാനാവാതെ
നൂൽവലകൾക്കുള്ളിൽ
കുരുങ്ങി ഒരു യുഗം,
ഒരു സ്വപ്നം...
അതിലൊരു പൂക്കാലവും
വസന്തകാലപ്പറവകളും
നക്ഷത്രവിളക്കുകളുമുണ്ടായിരുന്നു..
അതിരുകളിൽ ചിന്തേരിട്ട് നടന്നുനീങ്ങിയ
ദിനരാത്രങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലിരുന്ന്
കാലം നെയ്ത കടുംകെട്ടുകൾ മറന്ന്
ഭൂമിയെഴുതി....
ഋതുക്കൾ വന്നു പോയി
നെയ്തുപേക്ഷിച്ച കടുംകെട്ടുകൾ
നൂലിഴകളിൽ മരവിച്ചു...

No comments:

Post a Comment