Monday, July 12, 2010

ഇടവഴിയിൽ നിന്നും
മൗനമിറങ്ങിപ്പോയി
 വാക്കിലുണർന്നുവന്നു കടൽ
ചിതയിൽ നിന്നും പുനർജനിച്ചു ജീവൻ
വിഭ്രമങ്ങൾ സൂചിതുമ്പിൽ
കാലത്തെ വിഭജിച്ചു
കടന്നു പോകും കടലിടുക്കിൽ
നിന്നും വഞ്ചി തുഴഞ്ഞു നീങ്ങും
കടൽക്കാറ്റിന്റെ തുമ്പിൽ
മഴയുണർന്നു, കറുകനാമ്പെഴുതി
കനൽത്തീയിലുരുക്കി സ്ഫുടം
ചെയ്ത വാക്കുകൾ
മഹാഹോമമണ്ഡപങ്ങളിൽ
നിന്നുമുണരുമാദ്യാക്ഷരം.

No comments:

Post a Comment