Saturday, July 24, 2010

സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരിതൾ

സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരിതളിലൂടെ
ഒരു സ്വരമുണരുമ്പോൾ
ആരോ മൊഴിഞ്ഞു
കടന്നു പോകുക
തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടു
ഒരു നിഴലനക്കം
മുന്നോട്ടു നടക്കുമ്പോൾ
ആരോ മൊഴിഞ്ഞു
എന്തിനിവിടെ വന്നു
തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ
കാർമുകിലുലയുന്നതു കണ്ടു.
അകലെ ആകാശമാർഗത്തിൽ
മനുഷ്യവചനങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
ഒരു ദിവ്യവചനമുണന്നു
സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങളെന്റെ
മിഴിയിലൊളിക്കുക

No comments:

Post a Comment