Friday, July 23, 2010

മഷിതുള്ളികൾഎഴുത്തുമഷിയിലൂടെയൊഴുകുന്ന
നീർച്ചാലുകളിൽ വിഹ്വലമാകുന്ന
മൺകുടത്തിലൊളിക്കുന്ന
ഒരു പിടി കളിമണ്ണല്ല
ഭൂമിയെന്നാപുഴയോട്
കടലെത്രപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എഴുതാനൊന്നുമില്ലാതെ
ആവർത്തനവിരസതയുടെ
മഷിത്തുള്ളികളിൽ
ആത്മാവിനെ ഹോമിക്കുന്ന
കടലാസുതാളുകൾ പാറിനടക്കുന്ന
പ്രഭാതങ്ങളിൽ
കടലേ നീയുണരുന്നു
എന്റെയുള്ളിലും
ആവർത്തനവിരസമല്ലാത്ത
ഭൂമിയുടെ ആദ്യശ്രുതിയിൽ

No comments:

Post a Comment