Thursday, July 15, 2010

ആകാശത്തിന്റെ തൂവൽതുമ്പിലെ
നനുത്ത നീലനിറവും
സമുദ്രത്തിന്റെ ഇന്ദ്രനീലവും
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കറുപ്പിൽ
ചേർന്നുലയുമ്പോൾ
പരാജയത്തിന്റെ
വിജയമാഘോഷിക്കുന്ന
മഷിത്തുള്ളികളിലിറ്റു വീഴുന്ന കറുപ്പിൽ
മനസാക്ഷി മരവിച്ച ലോകം
വിരൽതുമ്പിലെ വാക്കുകൾ
കവർന്നെടുക്കുമ്പോൾ
മഴത്തുള്ളികളിലൂടെ കൈയിൽ
വന്നു വീണു കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ
അവയിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന വാക്കുകളിൽ
ആകാശത്തിന്റെ തൂവൽസ്പർശവും
സൗമ്യതയുമുണ്ടായിരുന്നു...

No comments:

Post a Comment