Friday, July 22, 2011

മഴയൊഴുകും വഴിയും കടന്നൊരു ഋതു നീങ്ങുമ്പോൾ
മഴയൊഴുകും വഴിയും
കടന്നൊരു ഋതു നീങ്ങുമ്പോൾ
പ്രദക്ഷിണരേഖയിൽ 
മുദ്രതീർത്ത മനസ്സേ
നീ കൽശിലകളിലെഴുതിയിടുന്നു 
കാവ്യം...
പൊന്നിൻതുണ്ടു കിലുങ്ങും
ചിലമ്പിൽ ചിത്രം രചിക്കും കാലം..
മേച്ചിലോടുകളിലെ കുളിരുമായ്
നടുമുറ്റത്തിരുന്നെഴുതി തൂത്ത
മണൽതരികളിൽ നിന്നുണർന്ന
മിഴിയിലൊരു ചന്ദനപ്പൂമരം സൂക്ഷിച്ച
ഭൂമിയും കണ്ടു 
എഴുത്തുമഷിപടർന്നൊരു ലോകം
നിലവറകൾ, ദിഗന്തമുറിവുകൾ
ത്രികാലജ്ഞാനം തേടും
ത്രിനേത്രങ്ങൾ...
ചുവടുതെറ്റിവീണ ഗോപുരങ്ങളിൽ
നിന്നുമൊഴുകി മണൽതരികൾ..
അതിലും കണ്ടു
എഴുതിതൂത്തുമായ്ച്ചോരക്ഷരങ്ങൾ
ആദിതാളലയത്തിന്റെയതിസൂക്ഷ്മാം
അക്ഷരകാലങ്ങൾ....
മഴയൊഴുകും വഴികടന്നൊരു
ഋതു നീങ്ങുമ്പോൾ
മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു
മഴതുള്ളികൾ
കവിതയുടെ സുഗന്ധമോലും
മഴനീർക്കണങ്ങൾ....


No comments:

Post a Comment