Saturday, July 30, 2011


മൊഴി
ഉണരുമ്പോൾ
മിഴിയിലൊഴുകി
പഴയൊരു കാവ്യം.....
പൂ പോല,
ഒരൊലിവിലപോലെ 
മൃദുവായ സ്പർശം... 
മണൽതരികൾ
പറഞ്ഞുമറന്ന
വിവേകമൊരു
രുദ്രാക്ഷമായൊഴുകിമാഞ്ഞ
പർവതസാനുവിൽ
നിന്നുമുണർന്ന
ഒരു സ്വരം
കൈയിലിരുന്നു
വിതുമ്പി
ഓട്ടുവിളക്കിലെണ്ണയേറ്റി
ത്രിമധുരം നേദിച്ച
വിദ്യാപൂജാദിനത്തിൽ
മായാതെയരികിലിരുന്നു
തേൻകണം പോലെയൊരു
മൊഴി
മഴനീരൊഴുക്കിയ
മൺതരികളിൽ
നിന്നുണർന്നുവന്നു
സ്വപ്നാടനത്തിലൊടുവിലെ
ശരത്ക്കാലവർണമാർന്ന ഭൂമി...

No comments:

Post a Comment