Sunday, July 24, 2011

ഒരു മഴക്കാലപ്പൂവിൻ കവിത...
സ്മാരകങ്ങളുടെ
തണുത്ത ശിലാപ്രതലം
അതിലെയാൾരൂപങ്ങൾ
എഴുതിമുറിച്ചിടുമടയാളങ്ങൾ
തണുത്ത ഓളങ്ങളൊളിപ്പിക്കും
നിശബ്ദമാം നിലയില്ലാക്കയങ്ങൾ..
ആകാശമേ കാണുക
ആൾക്കൂട്ടം പൊതിയും
ആൾരൂപങ്ങൾ
തിരുശേഷിപ്പുകളുടെ
നെടുമ്പുരയിലെയുരുക്കെഴുത്തുകൾ...
ഋതുക്കളേ എഴുതിയാലും
ഒരു കവിത
അടിയൊഴുക്കുകളിലൊഴുകിയീ
മനോഹരമാം ഭൂമിയിലെത്തിയ
ഒരു മഴക്കാലപ്പൂവിൻ കവിത...

No comments:

Post a Comment