Friday, September 24, 2010

കടൽ

കടൽ തുടിയിട്ടുണർന്നപ്പോൾ
ഭൂമിയരികിൽ വന്നു പറഞ്ഞു
യുഗാന്ത്യങ്ങളിൽ
ഇതുപോലൊരു കടലൊഴുകും
ഹിമശൃംഗത്തോളമുയരുമാ കടൽ
അതിനപ്പുറം ചക്രവാളം
പിന്നെയൊന്നുമുണ്ടാവില്ല
സംവൽസരങ്ങളുടെ
പുസ്തകത്താളിലുറങ്ങിയുണർന്നു
ദിനരാത്രങ്ങൾ. 
നിമിഷങ്ങളുടെ നിശബ്ദതയിലൊഴുകി
കാലത്തിന്റെ എഴുത്തുപുസ്തകം
ഭൂമിയുമൊഴുക്കീ കുറെ എഴുത്തുതാളുകൾ
കടലിലേയ്ക്ക്
ഭൂമിയുടെ ഭാരം..
അതിനപ്പുറം ഉൾക്കടലൊഴുകി
മനസ്സിന്റെ കടൽ......

No comments:

Post a Comment