Sunday, August 29, 2010

പതാകകൾ

ചുരങ്ങളിലെ ഇരുട്ടിലൂടെ

യാത്രചെയ്യുന്നവർ ഇരുട്ടിന്റെ
ഒരു തുണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ
സൂക്ഷിക്കും
വർഷങ്ങളോളം മുഖങ്ങൾ
മൂടുപടത്തിലൊളിപ്പിച്ചവരാണവർ
അവരുടെ ചുരുങ്ങിയ
ലോകമെഴുതുന്ന മഷിപ്പാടുകൾ
പടർന്ന കറുപ്പിൽ
രാത്രി വീണ്ടും കറുത്തവാവുകളുടെ
ഇരുട്ടുമായലയുന്നു.
ആത്മാവിനെ വിറ്റു തീറെഴുതന്നവരോട്
ഭൂമിയെന്ത് പറയാൻ
ചുരങ്ങളിലെ ഇരുട്ടിൽ
ഇനിയും കറുത്തമഷിക്കുപ്പികളുടച്ചു
പർവതമുകളിൽ
കറുത്ത പതാകളുയർത്തുക
വിജയമാഘോഷിക്കുക
ചുരങ്ങളിലെ പുകയിൽ
മായുന്ന മനസ്സാക്ഷിയുടെ
വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കട്ടെ

No comments:

Post a Comment