Sunday, August 15, 2010

താളിയോലകൾ

സിദ്ധാശ്രമങ്ങളിൽ രാമകഥപാടിയ
ത്രേതായുഗം മാഞ്ഞ അയോധ്യയിൽ
കത്തിയ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങളിൽ
നിന്നും വാത്മീകിയെഴുതിയ
അയനകാവ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
താളിയോലകൾ കൽപ്പെട്ടിയിലെ
പഴമയുടെ ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ
സുഗന്ധത്തിലുറങ്ങുമ്പോൾ
നിറഞ്ഞു കത്തിയ ഓട്ടുവിളക്കിനരികിൽ
ഞാനുമിരുന്നു
നാലുകെട്ടിന്റെ നടുമുറ്റത്തെ
തുളസിമണ്ഡപത്തിൽ
മഴ തുള്ളിപ്പെയ്യുമ്പോൾ
അരികിൽ സിദ്ധാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും
അഗസ്ത്യകൂടം കടന്നുവന്ന
കാറ്റിൽ യുഗങ്ങളുടെ
സംഗീതമുണർന്നുവന്നു...

No comments:

Post a Comment