Thursday, August 12, 2010

സാഗരസ്പന്ദനങ്ങൾ


ഉടഞ്ഞുപോയ
ഒരു ഹൃദയം  തുന്നിക്കൂട്ടി
തീർഥയാത്രചെയ്യുന്ന
ഒരു ജീവൻ
അലങ്കോലപ്പെട്ടു പോയ
ജീവയാത്രാവിവരണക്കുറിപ്പുമായ്
മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ
തണുത്തുറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ
ജീവന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ
തേടി വന്ന കടലേ
നീ ലോകയാത്രചെയ്ത
യാനങ്ങളിൽ, കടൽക്കാറ്റുലച്ച
സായം സന്ധ്യയുടെ വർണ്ണങ്ങൾ
തേടി ഞാൻ വന്നിരുന്നു
കടലിടുക്കിലെ ധ്യാനമണ്ഡപത്തിൽ
വാക്കുകളുണർന്ന ത്രിസന്ധ്യയിൽ...

No comments:

Post a Comment